Borre Prestegård

Referanseprosjekt

Borre Prestegård

Borre

Rehabilitering av fredet bolig.

Planlagt og gjennomført 2007-2010.

Oppdragsansvarlig arkitekt for AS Kristiansen & Bernhardt.