Dronning Blancas gate 15

Dronning Blancas gate 15

Tønsberg

Rehabilitering og tilbygg i bevaringsverdig område

Planlagt og gjennomført 2014-2016.

 Det beskjedne men bevaringsverdige huset fra ca 1880 var svært preget av tiden og trengte en betydelig rehabilitering. I bakgården var det opprinnelige uthuset falt ned…

Huset:

Huset ble strippet ned til bart tømmer, både utvendig og innvendig. Det ble planlagt en ny og mer funksjonell planløsning i 1. etasje med inngang, bad og oppholdsrom m/kjøkken. Den opprinnelige hovedstrukturen ble imidlertid beholdt og enkelte av tømmerveggene er sågar eksponert i interiøret.

Eksisterende loft var uinnredet, men ble innredet med to soverom. For å gi en god og fin adkomst til loftet ble det etablert et overlysvindu mot vest og panoramautsikt mot Slottsfjellet. Dette ga i tillegg et fint dagslys i 1. etasje.

Huset ble isolert med 250 mm isolasjon i tak (ny takkonstruksjon ble bygd opp utenpå eksisterende taktro), 100 mm isolasjon i yttervegg (ny yttervegg bygd utenpå eksisterende tømmervegger) og 200 mm isolasjon i eksisterende etasjeskillere.

Huset fikk ny kledning lik eksisterende perlepanel. Alle vinduer ble skiftet tilnærmet lik de opprinnelige, inkludert utvendig omramming. Det ble ny taktekking av rød enkeltkrum takstein og ny pipe med teglforblending over tak. Alle beslag, renner og nedløp er av sink.

I interiørene ble det valgte en moderne, ren og nordisk stil, hvor noen av tømmerveggene er eksponert for å formidle historien til huset.

Den spennende kjelleren med steinblokker fra ruinene på Slottsfjellet ble også satt pent i stand.

Tilbygget:

Det ble etablert et nytt tilbygg i bakgården, der hvor det opprinnelige uthuset hadde stått. Tilbyggets geometri og takform er gitt for å få til en god arkitektonisk utforming og sammenkobling mellom hovedhuset og tilbygget. Tilbygget er gitt et uttrykk som minner om et uthus, tar med noen historiske elementer, men som også er gitt et moderne tilsnitt. Tilbygget er innredet med et oppholdsrom og et soverom, med en steinsatt terrasse og hage utenfor. Tilbygget er kledt med lektepanel og malt i en rødfarge, som ofte var vanlig på bakgårdsbebyggelse.