Hytte Skärjedalen

Hytte Skärjedalen

Strömstad, Sverige

Ny hytte.
Planlagt og gjennomført 2010-2013.

Familien bestemte seg etter hvert for å rive den gamle hytta og bygge en ny på grunnmuren av den gamle. Også terrassen var i såpass god stand at den måtte planlegges inn i de nye planene. I tillegg hadde byggherren en stor terrassedør og et parti med vinduer liggende, som det var ønskelig å få gjenbrukt i den nye hytta. Dermed var en betydelig del av de ytre premissene lagt…

Ønskene var videre en moderne og lettvint fritidsbolig med mye dagslys og god plass for familie og venner. For å forsterke utsiktskvalitetene og forlenge kveldssolen, var det et ønske å få etablert en takterrasse.

Med grunnlag i grunnmurens form, ble konseptet en grunnstruktur som gir siktlinjer, kommunikasjon og åpenhet i fire retninger. Dette ga en svært effektiv og god planløsning.

Volumoppbyggingen og det arkitektonisk uttrykket ble en gjenspeiling av hyttas funksjon, grunnstruktur og planløsning -i tillegg til å være et svar på tomtens topografi, utsiktskvaliteter og solforhold.

Da den gamle hytta ble revet viste seg imidlertid at tilstanden til grunnmuren var dårligere enn først antatt…

Arkitekten takker allikevel for de ytre premissene, uten dem hadde ikke dette blitt så bra!