Nordbyen 32

Nordbyen 32

Tønsberg

Rehabilitering og tilbygg i bevaringsverdig område

Planlagt og gjennomført 2015-2018.

Nordbyen 32 er antatt bygget midt på 1700-tallet. Det er således et av Tønsbergs eldste hus. Hovedhuset har kjerne i tømmer og er i 11/2 etasje + krypkjeller. Opprinnelig huset det to familier og hadde da en leilighet i hver etasje. Trappeadkomsten var da antagelig mellom Nordbyen 32 og 34. I dag er Nordbyen 32 og 34 sammenbygget. Hovedhuset har vært om- og påbygget flere ganger opp gjennom historien. Ombygging til dagens fasadeutrykk og interiør er trolig gjort på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet. Igjenbygging av «smetten» mot Nordbyen 34 er trolig gjort på 1960-tallet.

De nye eierne ønsket å bo permanent i boligen og så det som helt nødvendig å totalrehabilitere det eksisterende huset, men ønsket å bevare mest mulig av det opprinnelige hovedhuset og dets stiluttrykk, spesielt mot gatemiljøet. Det ble påvist både fukt-/råteskader og setningsskader. Det ble i tillegg tatt ekstra hensyn til brannsikring grunnet bydelens vernestatus.

Tiltaket i stikkord:

  • Trappehuset mot vest ble revet.
  • Totalrehabilitering av eksisterende hovedhus, hvor fasadeuttrykket ble opprettholdt mot gaten og gavlen mot sør.
  • Nytt tilbygg i èn etasje og i historiserende stil mot vest.
  • Ny takark på hovedhuset i en mer tidsriktig stil og i forhold til hovedhusets arkitektoniske uttrykk.
  • En naturlig heving av terrenget mellom sjøhuset og tilbygget, som en bedre sikring mot stormflo.

Tiltakene samlet ble gitt en godt tilpasset og historiserende arkitektur.

Det ble planlagt en ny og mer funksjonell planløsning i 1. etasje med inngangsparti m/separat wc og oppholdsrom m/kjøkken i det nye tilbygget. Fra det nye oppholdsrommet er det direkte adkomst til terrasse og hage mot vest og Byfjorden.

I hovedhuset ble det innvendig revet til bart tømmer og rene konstruksjoner. Den opprinnelige hovedstrukturen ble imidlertid beholdt og enkelte av tømmerveggene er sågar eksponert i interiøret. I 1. etasje ble det innredet stue m/peisovn, gjeste-/arbeidsrom, bad/vaskerom og trapp til 2. etasje. I 2. etasje ble det innredet tre soverom og et bad.

Hovedhuset ble isolert innvendig, mens tilbygget følger energikravene i TEK 10. I tillegg ble det installert et ventilasjonsanlegg m/varmegjenvinning. Hovedhusets ytterkledning inkludert vindus-/døromramming mot gaten og gavlen mot sør ble beholdt og malt, men det ble satt inn nye vinduer med lik utforming.

Tilbygget og takarken ble kledt med lik paneltype som på hovedhuset, med historiserende vinduer som i hovedhuset, inkludert utvendig omramming. Det ble ny taktekking av rød enkeltkrum takstein mot vest og på tilbygget. Ny pipe med teglforblending over tak. Alle beslag, renner og nedløp er av aluminium.

I interiørene ble det valgte en moderne, ren og nordisk stil, hvor noen av tømmerveggene er eksponert for å formidle historien til huset.