Slottsfjellsmuseet

Referanseprosjekt

Slottsfjellsmuseet

Tønsberg

Nybygg og ombygging museum, 750 m2 + 2800 m2.

Planlagt og gjennomført 2008-2010.

Oppdragsansvarlig arkitekt for AS Kristiansen & Bernhardt.

Den nye bebyggelsen er gitt et moderne uttrykk i forhold til den eksisterende bebyggelsen fra 1950, -60 og -70-tallet.

Hovedhensikten med prosjektet var å gi rom for en fysisk omdisponering av de eksisterende museumsbygningene og etablering av en innendørs forbindelse mellom alle bygg. Dette er løste ved å etablere et nytt bygg som binder midtfløyen og nordfløyen sammen, inkludert en videre forbindelse til Klåstadhallen. Ny hovedinngang er plassert i det nye mellombygget, noe som også understreker forbindelsen videre opp til Slottsfjellet.

Det er lagt vekt på at det skal bli lettere å oppfatte museet i bybildet. Dette er tenkt ved et markant inngangparti og ved å lage et «utstillingsvindu» inn til hvalskjellettene, som er enestående i verden og kanskje er de mest spektakulære utstillingsobjektene museet har.